MyBonus
Search
Favourites
Login

Logga in

FacebookLogga in via Facebook
Eller

Glömt lösenord?

Inte redan medlem? Bli medlem nu!

Glömt ditt lösenord?

Tillbaka

Ange den e-postadress du använde när du skapade ditt konto så kommer hjälp som ett brev på posten, så att säga.

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för alla medlemmar på MyBonus (”Tjänsten”) vid användning av Tjänsten, vilken tillhandahålls på MyBonus.com, i mobilapplikationen ”MyBonus” samt i webb plug-in ”MyBonus Autobäring”. Tjänsten drivs av MyBonus AB, org.nr 556994-6832, Fabriksstråket 32, 433 76 Jonsered. Göteborg. De definitioner som specificeras i våra Användarvillkor ska också gälla för denna Integritetspolicy och återfinns på MyBonus. Denna Integritetspolicy gäller också för hanteringen av våra förpliktelser i våra Köpvillkor som avser köp av presentkort.

Vi värnar om din personliga integritet

Vi värnar om din och andra medlemmars personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi följer tillämpliga lagar och direktiv för att skydda den personliga integriteten (däribland EU:s dataskyddsförordning), regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen av personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål, vilka du kan läsa mer om nedan. Det är viktigt för oss att du tar del av Integritetspolicyn och känner dig trygg i vår hantering av personuppgifter.

Vi arbetar löpande med integritetsfrågor och kan därför komma att uppdatera denna policy, varför du gärna får läsa vår policy vid jämna mellanrum för att hålla dig uppdaterad. Vid större ändringar av vår personuppgiftshantering kommer vi att meddela dessa till din e-postadress som är registrerad på MyBonus. Du hittar alltid den senaste versionen av Integritetspolicyn på https://www.mybonus.com/privacy.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på kundservice@mybonus.com om du har frågor eller synpunkter kring vår hantering av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

För att du ska kunna nyttja vår Tjänst måste vi samla in personuppgifter om dig. Vid registrering av medlemskap behöver vi följande information om dig:

en e-postadress, samt
ett lösenord.

Du har också valmöjligheten att registrera dig genom en tredje part. Ett exempel på en sådan är Facebook Connect och i de fallen samlar vi in följande personuppgifter via ditt Facebookmedlemskonto:

för- och efternamn,
kön,
profilbild,
mailadress,
födelsedatum, samt
bostadsort.

Vi kan komma att be dig om ytterligare personuppgifter, exempelvis i samband med utbetalning, köp av presentkort och Reklamation av köp,, såsom uppgifter som bankkonto, fullständigt namn och personnummer.

Genom ditt medlemskap kommer vi också att få tillgång till din köp- och användarhistorik på MyBonus, såsom ordervärden, inköpsdatum, vilka butiker du besökt, vilka länkar som du klickar på, samt annan aktivitet som vidtagits i samband med ditt besök på MyBonus. Vi kommer även att få tillgång till viss standardmässig teknisk information som du använder dig av, såsom IP-adress, typ av webbläsare och operativsystem och språk.

Om du är ansluten till tjänsten Gravatar har vi rätt att uppdatera din profilbild till den du har laddat upp där. Gravatar är en tjänst där man kan ladda upp en unik avatar eller profilbild som sedan uppdateras mot de tjänster som du är ansluten till, däribland MyBonus som har en integration med Gravatar som möjliggör inhämtning av den profilbild eller avatar du har uppladdat där.

Notera att vi inte hanterar kreditkort eller andra betalningsmedel då detta utförs av den enskilda butiken som du handlar ifrån. Vi kan inte komma åt den här typen av uppgifter utan vi är en oberoende tredje part, både för dig och anslutna butiker. Undantaget från ovanstående är när du köper presentkort hos oss, dock sparar inte vi själva någon information om ditt konto, kort eller liknande utan det är något som hanteras av en betalningspartner. För att hantera denna typ av betalningar använder vi oss av betalningstjänsten Trustly samt Swish.

Vilka personuppgifter samlar vi in, för vilket ändamål och varför?

När du har delat personuppgifter med oss eller använder vår Tjänst, hanterar vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan:

Information om dig: Ändamål för användningen av dina uppgifter: Vår lagliga grund för detta ändamål är:
A. E-post, lösenord och i vissa fall avatar (om du är ansluten till Gravatar eller om du registrerar dig med Facebook Connect). För att kunna administrera ditt medlemskap. Det användaravtal som du har ingått med oss (d.v.s. Användarvillkoren) utgör den lagliga grunden för hantering av dina personuppgifter i egenskap av medlem. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, exempelvis skapa och administrera ditt användarkonto på ”Mina sidor”, ge dig tillgång till rabattkoder och administrera Återbäringar. Det är vårt berättigade intresse som är den lagliga grunden för insamlingen av avatar, men du kan närsomhelst ta bort din avatar om du önskar att denna inte ska synas hos oss.
B. E-post, köp- och användarhistorik. För att kunna administrera din Återbäring. Det användaravtal som du har ingått med oss utgör den lagliga grunden för att hantera information om din köp- och användarhistorik. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig och administrera den Återbäring du ska erhålla.
C. Telefonnummer, E-post, fullständigt namn, bostadsort, köp- och användarhistorik. För att kunna hantera kundserviceärenden. Det är vårt berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om Tjänsten,ärenden relaterade till våra butiker eller vid frågor om presentkortsköp och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att Tjänsten har fungerat för dig som medlem. Om din fråga rör en Reklamation eller fråga om presentkortkommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt användaravtalet respektive köpeavtalet.
D. Bankkonto, personnummer och fullständigt namn. För att kunna betala ut din intjänade Återbäring eller annan utbetalning till ditt bankkonto. Det användaravtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för att hantera dina utbetalningar till ditt bankkonto. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig och betala ut den Återbäring du har tjänat in genom att använda Tjänsten.
E. E-post, samt i vissa fall telefonnummer, kön, bostadsort, sociala medier-konto, bankuppgifter, köp- och användarhistorik, samt annan standardmässig teknisk information. För att kunna skicka information om Tjänsten (såsom om Återbäringar, funktioner och Vänbonus), generell marknadsföring (såsom utskick av våra nyhetsbrev) och personlig direktmarknadsföring. Det användaravtal som vi har ingått med dig är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna i syfte att skicka information om Tjänsten. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, exempelvis ge dig information om Återbäringar och nya funktioner kopplade till Tjänsten. Den lagliga grunden för marknadsföringsutskick är vårt berättigande intresse av att kunna erbjuda dig produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av, såsom veckans kampanjer och andra erbjudanden.
F. E-post, samt i vissa fall telefonnummer, adress, sociala medier-konto. För att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar och event. Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp tävlingar och events, exempelvis bekräftelse på anmälningar eller frågor eller information om vinnare.
G. E-post och annan information som du har angett, köp- och användarhistorik, samt standardmässig teknisk information. För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av MyBonus.com, samt säkerställa den tekniska funktionaliteten i våra datasystem. Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka och använda vår webbplats eller applikation, eller för att kunna förstå hur du som medlem upplever vår Tjänst och därigenom förbättra och utveckla den.
H. E-post och annan information som du har angett, köp- och användarhistorik, samt standardmässig teknisk information. För att kunna förhindra missbruk av vår Tjänst. Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla en säker Tjänst som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller annan olovlig användning av vår Tjänst.
I. E-post, samt i vissa fall telefonnummer, adress, och sociala medier-konto. För att kunna avregistrera de medlemmar som meddelar att de inte vill ha marknadsföring från oss. Berättigat intresse att på enskild individs begäran, inte ska erhålla marknadsföringsutskick.
J. E-post och annan information som du har angett, köp- och användarhistorik, samt standardmässig teknisk information. För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut, bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar. Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag eller föreskrifter.

Kan vi komma att dela med oss av personuppgifter?

Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall komma att använda oss av ett personuppgiftsbiträde som är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. När vi delar med oss av dina uppgifter med personuppgiftsbiträden kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för (exempelvis för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt vårt användaravtal med dig eller i övrigt enligt lag).

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med följande:

 • Utbetalningslösningar (bank- och kreditkortsföretag där vi använder oss av Trustly och Swish),
 • Administrera Återbäringar och kundserviceärenden med anledning av utebliven Återbäring eller kundservice vad gäller presentkort. Det sker då främst medrespektive butik och affiliatenätverk, exempelvis Adtraction, Tradedoubler eller Awin, och om frågan härrör presentkort med vår presentkortspartner Zupergift.
 • Digitala marknadsföringskanaler, där vi i dagsläget använder oss av Facebook och Google.
 • Administration och analys av användardata, där vi främst använder oss av verktyget Kochava.
 • Mail- och SMS-utskick (leverantörer som möjliggör att vi kan skicka och analysera mail och SMS, exempelvis Campaign Monitor, Mailchimp och Twilio),
 • Kundservice (vi använder oss av företagen Zendesk och Mailgun som tillhandahåller IT-lösningar för att hantera kundserviceärenden), samt
 • IT-support (kopplat till nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar, exempelvis Rollerbar och Microsoft Azure).

I dagsläget använder vi inte något personuppgiftsbiträde för hjälp med vår marknadsföring mer än vad som framgår ovan , men det kan komma att bli att fler aktörer hjälper oss med marknadsföringen i framtiden (exempelvis print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer). I sådana fall ingår vi avtal som säkerställer att det finns lämpliga säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter.

Var behandlar vi personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och att alla våra egna IT-system ska finnas inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock tvingas att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, exempelvis om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (exempelvis loggfiler). I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en tillräcklig skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, EU-kommissionens modellklausuler, bindande företagsinterna regler eller genom s.k. Privacy Shield.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från MyBonus och som sparas i din webbläsare. På MyBonus använder vi följande cookies:

 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 • Tredjepartscookies (cookies som sätts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för att spåra köp du gör på butiker, och analytisk data genom exempelvis Google Analytics.).
 • Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

Vi använder cookies främst för att optimera användningen av vår tjänst, och för att vi ska kunna spåra köp du gör på butiker genom våra samarbetspartners (s.k. affiliate nätverk, såsom Tradedoubler, Adtraction och Awin), vilket möjliggör att vi kan betala ut din Återbäring.

Utöver detta använder vi även cookies för att förbättra vår Tjänst som vi erbjuder dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av vår Tjänst och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Du kan läsa mer om cookies specifikt för MyBonus på https://www.mybonus.com/privacy.

Hur fungerar inbjudningar av vänner?

Under ”Mina sidor” har du möjlighet att rekrytera vänner till MyBonus och erhålla Vänbonus. Du kan därför bjuda in vänner till att bli medlemmar på MyBonus genom att exempelvis manuellt ange vänners e-postadresser alternativt importera maillistor från e-postleverantörer, såsom Gmail och Outlook. När du gör detta får även vi tillgång till dessa e-postadresser för att kunna skicka dina inbjudningar till respektive e-postadress. Eftersom du anger vänners e-postadresser är det viktigt att du endast bjuder in de vänner som du tror skulle vara intresserade av en tjänst som MyBonus.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Vi behandlar information om dig som medlem för att kunna ge dig den bästa servicen och sparar personuppgifter så länge som de är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som personuppgifterna från början samlades in för. Personuppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag.

Dina personuppgifter sparas därför så länge som du är medlem hos oss och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke om sådant har lämnats av dig. Ditt användarkonto eller eventuellt samtycke är giltigt till dess att du själv säger upp det, och upphör inte om Tjänsten inte nyttjas och är inte heller beroende av eventuell användning av Tjänsten.

Om du inte längre vill vara medlem kommer vi att radera dina uppgifter efter att vi mottagit ditt meddelande om uppsägning, dock som senast efter 6 månader. Du kan närsomhelst välja att inte längre mottaga utskick av olika slag från oss genom att antingen kontakta kundservice, ändra dina inställningar under ”Mina sidor” eller klicka på en avregistreringslänk i ett e-postutskick som vi skickat till dig.

Vad är dina rättigheter?

Vi vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligen undertecknad av dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ditt användarkonto och rätta felaktiga uppgifter. 

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (exempelvis om någon av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan vi inte tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla tillämplig lagstiftning.

Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett eventuellt lämnat samtycke eller godkännande och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

Var lämnar du klagomål och vilken myndighet är ansvarig?

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

Hur kan du kontakta oss vid frågor om dina personuppgifter?

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. Hos oss är våra medlemmars personliga integritet viktig och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som medlem alltid ska känna dig trygg när du delar personuppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundservice via vårt kontaktformulär eller på kundservice@mybonus.com.

Vi betalar ut din återbäring till samtliga svenska banker, exempelvis:

Handelsbanken Swedbank Nordea SEB

Säkra utbetalningar med Trustly

Trustly

Copyright © 2023 - MyBonus AB, org.nr 556994-6832, en del av Say Group.
Sign up