MyBonus

Logga in

Logga in via Facebook
Eller

Glömt lösenord?

Inte redan medlem? Bli medlem nu!

Glömt ditt lösenord?

Tillbaka

Ange den e-postadress du använde när du skapade ditt konto så kommer hjälp som ett brev på posten, så att säga.

Hos MyBonus får du pengar tillbaka på all shopping i över 650 nätbutiker.

Gå med du också, det är superenkelt och helt gratis!

Gå med! Det går snabbt och är gratis.

Shoppa som vanligt i en av våra 655 anslutna butiker.

Vi ger dig pengar tillbaka, in på ditt bankkonto.

Att få några procent tillbaka på allt jag köper till vardags via MyBonus ger tusenlappar tillbaka och dessa har jag tänkt att använda till något roligt istället. För min del blir det ett familjekonto där barnen får bestämma vad vi ska göra!

– Isabella Löwengrip, Ambassadör för MyBonus

  • Helt gratis Medlemskapet är gratis och det går snabbt och enkelt att komma igång.
  • Shoppa som vanligt Shoppa i någon av de 650+ butiker som hittills är anslutna till MyBonus.com.
  • Få pengar tillbaka Du får riktiga pengar tillbaka på alla dina köp, rakt in på ditt bankkonto.
  • Bonus Buddies Tipsa dina vänner om MyBonus.com så får både du och dina vänner extra återbäring.
close

Gå med

Din Facebook-användare är inte registrerad på MyBonus. Tryck på knappen nedan för att gå med.

Gå med via Facebook

När du klickar på Gå med godkänner du MyBonus användarvillkor och integritetspolicy.

close

Användarvillkor

1. AVTALETS OMFATTNING

Dessa allmänna villkor gäller mellan MyBonus AB, org.nr 556994-6832 (”MyBonus”) och den kund, (”Kunden”), som är registrerad användare av tjänsten som MyBonus tillhandahåller på webbplatsen (”Tjänsten”). Tjänsten avser huvudsakligen kontant återbäring relaterad till Kundens inköp på hemsidor som samarbetar med MyBonus.

Tjänsten kan användas av fysiska och juridiska personer. Varje Kund får maximalt ha ett konto hos MyBonus.

2. INFORMATION OM TJÄNSTEN

Tjänsten innebär att Kunden får pengar tillbaka (”Återbäring”) på sina köp av varor och tjänster från MyBonus samarbetspartners/butiker vilka finns angivna på www.mybonus.com (”Hemsidan”) För att ha rätt till Återbäring måste Kunden (i) vara inloggad på Kundens konto på www.mybonus.com och (ii) genomföra köpet via de länkar som tillhandahålls på www.mybonus.com utan att besöka andra hemsidor däremellan.

Endast köp som genomförs genom att Kunden klickar sig till samarbetspartnerns hemsida via de länkar som tillhandahålls på www.mybonus.com berättigar till Återbäring. Om Kunden använder sig av programvaror i webbläsaren som blockerar reklam (s k adblockers) så finns risk att köpet inte registreras och Återbäring kan då inte utges. Kundens webbläsare måste dessutom acceptera s. k. cookies för att vara säker på att erhålla Återbäring.

Om Kunden väljer att genomföra köpet på annat sätt än vad som framgår ovan utgår heller ingen Återbäring. Återbäring kan också utebli om Kunden försöker kombinera köpet med andra erbjudanden för samarbetspartnerns varor eller tjänster, t.ex. genom rabattkoder eller andra reklamerbjudanden om inte samarbetspartnern uttryckligen medger sådan kombination.

MyBonus kan tillhandahålla tekniska lösningar som synliggör status för aktuell återbäring eller varnar för om det finns risk att återbäring av tekniska skäl inte kan spåras och därmed utebli. MyBonus tar dock inte ansvar för att dessa fungerar fullt ut eftersom funktionen är beroende av att informationen på din dator stämmer överens med informationen på tredje parts servrar som MyBonus inte alltid har tillgång till.

Genom att bjuda in vänner att använda Tjänsten kan Kunden erhålla ytterligare bonus på de köp som den inbjudna vännen genomför (”Vänbonus”). Vänbonus påverkar inte Kundens vänners Återbäring och Kunden kan inte via www.mybonus.com se vilka inköp av produkter eller tjänster som vännen genomför.

Återbäringen betalas ut kontant till Kunden via en av MyBonus samarbetspartners. Kunden kan behöva ingå avtal även med sådan samarbetspartner för att erhålla utbetalning av Återbäring.

3. INTJÄNING OCH UTBETALNING AV ÅTERBÄRING

Storleken på den Återbäring som Kunden erhåller kan ändras från tid till annan och beror på respektive samarbetspartner/butik och anges vid aktuell länk.

Beräkning av Återbäring sker normalt exklusive moms, frakt och eventuella skatter. Kunden kan inte få återbäring på den del av köpet som betalas med presentkort eller annat tillgodohavande.

Intjänad Återbäring blir synlig på Kundens konto normalt inom 48 timmar efter köpet. Återbäringen är dock tillgänglig för utbetalning tidigast tre veckor efter det att

(i)
- om det är en vara, Kunden mottagit varan,
- om det är en tjänst (ej hotell- eller resebokning), Kunden har köpt tjänsten, eller
- om det är en hotell- eller resebokning, Kunden har köpt tjänsten och genomfört resan eller nyttjat bokningen samt att

(ii)
MyBonus har erhållit betalning från samarbetspartnern för Kundens köp. Detta förutsätter även att Kunden inte har ångrat köpet. Det innebär att varan eller tjänsten ska vara levererad och betald innan återbäringen kan betalas ut och MyBonus ska ha erhållit ersättning från samarbetspartnern. Återbäring kan inte erhållas på ångrade eller returnerade varor och/eller tjänster. Ungefärlig tid för när Återbäring kan utbetalas, anges avseende respektive samarbetspartner på Hemsidan.

I vissa fall kan MyBonus behandla ospårade köp i efterhand, förutsatt att det inte gått mer än två månader sedan köpet och Kunden har kvitto eller motsvarande bevis på inköpet. Om Kunden vill behandla ett sådant köp så får Kunden kontakta supportfunktionen.

Återbäringen betalas ut kontant via MyBonus samarbetspartner. Kunden behöver alltså inte ange något bankkonto till MyBonus.

Utbetalning av återbäring genomförs på Kundens begäran. Utbetalning medges dock först då det intjänade beloppet uppgår till minst 100 kr. Maximal utbetalning per dygn är 10 000 kr.

Genom att bjuda in vänner att använda Tjänsten kan Kunden erhålla ytterligare bonus motsvarande vid var tid angiven procent på återbäringen som den inbjudna vännen erhåller (”Vänbonus”) under en period om ett (1) år från att vännen blev medlem på MyBonus. Vänbonus kan endast erhållas på köp utförda av de vänner Kunden själv värvat. Vänbonus utbetalas under samma förutsättningar som övrig intjänad bonus. Kunden ansvarar för att deklarera eventuell Vänbonus. Vänbonus påverkar inte den Återbäring som vännen erhåller.

4. ÅTERBÄRINGENS TIDSGRÄNS

Om Kunden inte begärt att få sin återbäring eller Vänbonus utbetald inom tre år från det att återbäringen eller Vänbonusen registrerats på Kundens användarkonto så förlorar Kunden rätten att begära utbetalning.

En välkomstbonus på 50 kr kan i vissa fall erhållas om man blir rekryterad till MyBonus.com. För att ha rätt att ta del av denna välkomstbonus krävs det att man genomför ett köp hos en ansluten nätbutik inom 3 månader från det datum man blev rekryterad till MyBonus.com.

5. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Uppsägning av avtalet kan göras genom att Kunden loggar in på sitt konto hos MyBonus och avslutar sitt konto. Vid uppsägning kan den Återbäring och Vänbonus som intjänats utbetalas om Kunden begär det samtidigt som kontot avslutas.

MyBonus har rätt att låsa Kundens användarkonto och / eller säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Kunden missbrukar Tjänsten eller till Tjänsten knutna tjänster eller förmåner. Kunden får inte ha fler än ett konto i Tjänsten. Vid förtida uppsägning på grund av missbruk av Tjänsten utbetalas inte intjänad Återbäring och MyBonus har rätt att polisanmäla missbruket om MyBonus misstänker brott. MyBonus förbehåller sig även rätten att kräva tillbaka sådan utbetald Återbäring som gjorts felaktigt eller på grund av Kundens missbruk.

Om Tjänsten inte använts under de senaste tre åren har MyBonus rätt att avsluta Kundens konto. Eventuellt intjänad Återbäring och Vänbonus kommer då inte att betalas ut.

6. KORREKTA UPPGIFTER

För att MyBonus ska kunna tillhandahålla Tjänsten enligt detta avtal är Kunden skyldig att uppge korrekta personuppgifter. Om uppgifterna ändras är Kunden skyldig att anmäla de förändrade uppgifterna till MyBonus genom att uppdatera sin kundprofil hos MyBonus. MyBonus har inget ansvar gentemot Kunden om denne lämnat ofullständig, felaktig eller vilseledande information. Kunden är även skyldig att uppdatera sina uppgifter till den samarbetspartner som MyBonus använder för utbetalning av Återbäringen.

7. INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Genom att registrera sig som användare av Tjänsten accepterar Kunden (i) att MyBonus behandlar Kundens personuppgifter för att administrera och tillhandahålla Tjänsten, för att samla in statistik om kundens användning av tjänsten, till fullgörande av detta Avtal och för att ge Kunden information och marknadsföring avseende MyBonus tjänster och dess uttryckligen angivna samarbetspartners erbjudanden som är tillgängliga via Tjänsten, och (ii) att erhålla erbjudanden om olika kampanjer, tjänster etc. via brev, mejl, telefon samt annat elektroniskt medium från MyBonus samt övriga uttryckligt angivna samarbetspartner till MyBonus, som t.ex. kan vara onlinebutiker eller fysiska butiker. Om Kunden antar sådana erbjudanden blir Kunden bunden av de avtal som gäller för respektive erbjudande.

Kunden väljer själv vilka av dessa som Kunden vill erhålla erbjudanden från och hur genom att logga in på sitt konto. Kunden kan också alltid senare välja att inte längre motta erbjudanden genom att antingen kontakta MyBonus, logga in på Hemsidan och ändra sina samtycken, klicka på avregistreringslänkar i e-mail eller kontakta respektive angiven samarbetspartner.

Personuppgiftsansvarig är MyBonus AB, org.nr 556994-6832. Genom att ingå detta avtal accepterar Kunden att MyBonus behandlar uppgifterna i syfte att fullgöra avtalet och leverera Tjänsterna. Kunden kan när som helst genom skriftlig anmälan till MyBonus begära information om vilka personuppgifter som behandlas av MyBonus, begära rättelse av felaktig uppgift eller återkalla sitt samtycke avseende marknadsföring.

8. COOKIES

Genom att använda MyBonus tjänster godkänner Kunden användandet av så kallade cookies, d v s information som lagras permanent på Kundens dator för tillhandahållande av Tjänsten och för att hemsidan ska fungera som avsett.

9. MYBONUS ANSVAR

MyBonus ansvar för fel och brott mot detta Avtal är begränsat till den Återbäring som Kunden vid var tid har rätt till.

MyBonus ansvarar inte för innehåll, produkter, tjänster eller information som tillhandahålls av MyBonus samarbetspartners vare sig det görs via MyBonus eller på annat sätt.

MyBonus kan inte garantera att de tekniska lösningar som MyBonus använder alltid är tillgängliga utan fel eller brister. MyBonus ansvarar inte heller för fel eller andra problem i tekniska lösningar (som tillhandahålls av MyBonus, samarbetspartner eller tredje man). MyBonus ger inga garantier för tillgänglighet eller funktion hos spårning av försäljning och registreringar.

Kunden är medveten om att användning av andra länkar eller erbjudanden utom specifikt de som tillhandahålls via www.mybonus.com kan medföra att Återbäring som Kunden annars hade erhållit går förlorad. MyBonus ansvarar inte för sådana förluster eller andra indirekta förluster.

10. FORCE MAJEURE

MyBonus är inte ansvarigt i händelse av force majeure. Med force majeure menas till exempel krig, krigsliknande händelser, militära övningar, terrorism, upplopp, atom- eller kärnprocess, myndighets åtgärd, beslag, strejk, lockout, blockad, allmänna avbrott i elnätet, allmänna avbrott i data- eller teleförbindelser eller liknande händelse.

11. ÄNDRING AV VILLKOR

MyBonus har rätt att ändra de allmänna villkoren för Tjänsten utan föregående godkännande från Kunden. Vid ändringar som är till väsentlig nackdel för Kunden kommer Kunden att informeras om detta. Ändringar som är till väsentlig nackdel träder ikraft en (1) månad efter det att Kunden underrättats om ändringen. Kunden har dock vid sådana ändringar rätt att senast två (2) veckor innan ändringens ikraftträdande säga upp avtalet till upphörande från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Uppsägningen ska göras enligt detta Avtal.

12. TVISTER

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal. Eventuella tvister i anledning av avtalet ska avgöras vid allmän domstol.

13. KONTAKTUPPGIFTER

MyBonus AB, org.nr 556994-6832
kundservice@mybonus.com
www.mybonus.com

close

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för medlemmar på MyBonus.com och gäller när man besöker/använder MyBonus.coms webbplats. MyBonus.com drivs av MyBonus AB, org.nr 556994-6832, i Sverige.

Insamling av personuppgifter

För att registrera ett konto på MyBonus.com krävs att man registrerar en e-postadress och ett lösenord alternativt att man loggar in via Facebook Connect. MyBonus.com kan också komma att efterfråga personuppgifter, såsom e-postadress, namn, adress, födelsedata och telefonnummer. MyBonus.com kan också samla in demografisk information såsom postnummer, ålder, kön etc. MyBonus.com kan också komma att lagra informations såsom information om ordervärden, inköpsdatum, vilka butiker som besöks inklusive vilka länkar som klickas på samt andra åtgärder som vidtagits i samband med besök på MyBonus.com. Även viss standardinformation som IP-adress, typ av webbläsare och operativsystem, språk etc. samlas in.

Användning och överföring av personuppgifter

Denna information används till att tillhandahålla tjänsten som erbjuds på MyBonus.com samt för att utveckla, förbättra och analysera användningen av tjänsten. Informationen används även till att förebygga och förhindra missbruk av MyBonus.coms tjänst. MyBonus.com använder också personuppgifter för att kommunicera med medlemmarna via meddelanden, såsom nyhetsbrev, välkomstbrev, påminnelser samt information om återbäring och rekryteringar. Personlig information som samlas in på MyBonus.com kan lagras och bearbetas och överföras inom Sverige eller till något annat land inom eller utanför EU där MyBonus.com eller dess dotterbolag bedriver verksamhet. Genom att använda MyBonus.com godkänner användaren sådan överföring av information.

Tjänsteleverantörer

MyBonus.com använder flera externa tjänsteleverantörer (tredje part), exv. Google Analytics, för att göra det möjligt att leverera tjänsten på MyBonus.com. Dessa företag kan också komma att samla in och lagra information. För mer information om dessa tjänsteleverantörer, vänligen kontakta kundservice@mybonus.com.

Cookies

MyBonus.com använder cookies för att kunna tillhandahålla tjänsten. Cookien möjliggör att MyBonus.com kan spåra medlemmars köp och statistik gällande besök hos de olika butikerna.

Ändringar i denna integritetspolicy

MyBonus.com kan komma att ändra denna integritetspolicy. Vid större ändringar kommer detta att meddelas genom e-postutskick och/eller via MyBonus.com. Medlemmarna uppmanas att granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum för att vara uppdaterad på hur MyBonus.com behandlar personlig information.

Frågor

Frågor kring denna integritetspolicy kan skickas till kundservice@mybonus.com

Vi betalar ut din återbäring till samtliga svenska banker, exempelvis:

Handelsbanken Swedbank Nordea SEB

Säkra utbetalningar med Trustly

Trustly

Copyright © 2018 - MyBonus AB, org.nr 556994-6832, en del av Say Group.